Угледни час – историја

Угледни час из предмета ИСТОРИЈА  у  одељењу IV-1,

код наставнице Весне Лучић

Наставна јединица : 

„Упонавање са новим предметом и наставником“

УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕУГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕ

УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕ