ОБАВЕШТЕЊЕ – Бесплатни уџбеници

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеђује бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеникчких комплета које су школе изабрале да користе у настави, за ученике другог, трећег, четвртог, шестог, седмог и осмог разреда, почев од школске 2016/2017. године, а закључно са 2018/2019. годином (Кагалог), као и које ће школа изабрати за ученике првог и петог разреда, почев од школске 2018/2019. године, на основу новог Плана и програма наставе и учења. Школа наведене податке пријављује до 19.3.2018.године.

 

 

УЏБЕНИКЕ ДОБИЈАЈУ:

 

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

 

  • ученици са сметњама у развију и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);

 

  • ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

 

                                  ____________________________________________________________      

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– за ученике из угрожених породица: решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи

– за ученике који су у породици треће дете или свако наредно које је у систему школовања(средња школа , факултет): потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента( за свако дете).

– за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

________________________________________________________________________

 

    Одељењске старешине достављају до 16. марта помоћнику директора следећа документа:

а) решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи,

б) потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (за свако дете)!

Директор школе

Станимирка Смиљанић Раонић