ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Основна школа „Стари град“ Ужице је Годишњим планом рада у школској 2017/2018.години планирала екскурзије, излете и наставу у природи, и исте ће реализовати на следећи начин:

 

Разред Дестинација
Припр. предшколски програм Београд – једнодневни излет
1.разред Стопића пећина, Сирогојно, Златибор – једнодневни излет
2.разред Дивчибаре – настава у природи
3.разред Бања Врујци – настава у природи
4.разред Аранђеловац, Букуља – настава у природи
5.разред Јагодина – дводневна екскурзија
6.разред Нови Сад – дводневна екскурзија
7.разред Пожаревац– дводневна екскурзија
8.разред Ниш – дводневна екскурзија

 

 

Наведени излети, наставе у природи и екскурзије,  се реализују у организацији Основне школе „Стари град“ Ужице, у складу са важећим прописима.

Уколико родитељима, односно ученицима буде понуђен неки другачији облик путовања, од стране запослених ове школе, или трећих лица, наглашавамо да се у том случају ради о путовању у приватној организацији тих лица и родитеља. Тачније, ОШ „Стари град“ Ужице, није планирала таква путовања, није укључена у било ком облику у организацију и реализацију, нити је одговорна, тако да су одговорни искључиво родитељи који тим наставницима или трећим лицима дају сагласност да њихова деца иду на таква путовања.  

 

 

 

 

                                                                        Директорка ОШ „Стари град“ Ужице

 

                                                                           Станимирка Смиљанић Раонић