Кошаркашка

Кошаркашка секција обухвата ученике узраста од  5. до 8. разреда , под  „палицом“  искусног наставника Светислава Терзића,  који је ранијих година,  са овом секцијом остваривао изузетне резултате.