Све секције у школи

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ НАСТАВНИК
 1. ДРАМСКА Василија Миловановић
 2. РЕЦИТАТОРСКА Василија Миловановић
 3. БИБЛИОТЕЧКА Милика Jовановић
 4. ЛИКОВНА Милан Антонијевић
 5. ИСТОРИЈСКА Александра Куљанин
 6. ГЕОГРАФСКА Гордана Шишић
 7. ГРАЂЕВИНСКА Желимир Пауновић
 8. САОБРАЋАЈНА Параскева Ваљаревић
 9. БИОЛОШКА Радмила Селаковић
 10. ЕКОЛОШКА Александра Поповић
 11. ХОР Александра Тијанић Славујевић
 12. УЧЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЦРВЕНИ КРСТ Гордана Пауновић и Јелена Стојиловић
 13. ПЛАНИНАРСКА Игор Мариновић, Гордана Шишић
 14. СТОНИ ТЕНИС Светислав Терзић
 15. КОШАРКАШКА Светислав Терзић
 16. ОДБОЈКАШКА Вера Стефановић
 17. ФУДБАЛСКА Зоран Вучићевић