Јавне набавке мале вредности

16.01.2019.

ЈАВНА НАБАВКА – нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa ИО ТУРИЦА -ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Нaбaвкa нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa у издвojeнoм oдeљeњу у Tурици.

 Рoк зa пoднoшeњe пoнудa je чeтвртaк 24.01.2019.гoдинe дo 12:00 сaти.

Oтвaрaњe пoнудa je истoг дaнa у 12:30 сaти.

 1. ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 


 

14.01.2019.

ЈАВНА НАБАВКА – нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa ИО ТУРИЦА

 

Нaбaвкa нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa у издвojeнoм oдeљeњу у Tурици.

 Рoк зa пoднoшeњe пoнудa je чeтвртaк 24.01.2019.гoдинe дo 12:00 сaти.

Oтвaрaњe пoнудa je истoг дaнa у 12:30 сaти.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 


 

20.2.2018. године

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2018. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КУХИЊА 2018.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

________________________________________________________

14.2.2018. године

ЈАВНА НАБАВКА –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  2018. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

________________________________________________________

17.3.2017. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГАЉ  2017. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 12.4.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УГАЉ 2017.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

________________________________________________________

23.2.2017. године

ЈАВНА НАБАВКА –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  2017. год

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – Одлука о додели уговора

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

________________________________________________________

23.2.2017. године

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2017. год

НАМЕРНИЦЕ – Одлука о додели уговора 16.3.2017.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КУХИЊА 2017.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА –РАДОВИ НА ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ ИО-ВОЛУЈАЦ

11.04.2016. године на порталу Управе за јавне набавке је објављена јавна набавка мале вредности – радови на школском објекту у издвојеном одељењу у Волујцу.

Рок за подношење понуда је 21.04.2016. године до 11 сати, отварање понуда је истог дана у 12 сати.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2016. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КУХИЊА 2016.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА :

Партија 1        Партија 2         Партија 3          Партија 4

Партија 5         Партија 6        Партија 7          Партија 8     Партија 9

___________________________________________________________

25.2.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  2016. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2016.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

___________________________________________________________

6.5.2015.

ЈАВНА НАБАВКА – ЧВРСТОГ ГОРИВА (УГАЉ) 2015. год

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

___________________________________________________________

6.2.2015. године

ЈАВНА НАБАВКА –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  2015. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2015.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

_________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2015. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КУХИЊА 2015.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

_____________________________________________________________

30.10.2014.године

Позив за подношење понуда (екскурзије, излети, настава у природи)

_____________________________________________________________

5.2.2014.године

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2014. год

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

______________________________________________________________________________ 

 НАБАВКА ЧВРСТОГ ГОРИВА (УГЉА), за огрев  школе у Ужицу и Издвојеним одељењима школе у Турици и Волујцу у укупној количини од 250 тона, за грејну сезону 2013/2014. године.