Јавне набавке велике вредности

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ


 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ


28.10.2019.

 

Измењена је конкурсна документација за набавку једнодневног излета, наставе у природи и екскурзије, па је самим тим померен рок за достављање понуда и то до 04.11.2019. године до 12 сати, отварање понуда је истог дана у 12,30 сати.

 

 

 


16.10.2019.године

Позив за подношење понуда (екскурзије, излети, настава у природи)

Рок за подношење понуда је 29.10.2019. године до 12 сати, отварање понуда је истог дана  у просторијама школе у 12:30 сати.

 


 30.10.2018. године

Пoнoвљeн je oглaс зa нaбaвку нaстaвe у прирoди зa учeникe 4.рaзрeдa.

Рoк зa дoстaвљaњe пoнудa je 07.11.2018. дo 12 сaти,  a oтвaрaњe пoнудa je истoг дaнa у 12:30 сaти.


 

15.10.2018.године

Позив за подношење понуда (екскурзије, излети, настава у природи)


24.10.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

_________________________________________________________________________

 

28.9.2017.године

Позив за подношење понуда (екскурзије, излети, настава у природи)

____________________________________________________________________________________

25.11.2016. године

Понавља се набавка – извођење наставе у природи ученика 4. разреда Основне сколе „Стари град“ Ужице.

Понуде достављати до 05.12.2016.године до 12 сати, отварање понуда истог дана у 12,30 сати у просторијама школе.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

____________________________________________________________________________________

15.11.2016. године

Јавна набавка у отвореном поступку ( екскурзије, излети и настава у природи) – измена конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда на 22.11.2016. до 12h  код секретара школе

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -15.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-15.11.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

_______________________________________________________________________________________________

8.11.2016. године

Позив за подношење понуда – јавне набавке у отвореном поступку

(екскурзије, излети, настава у природи)

 

______________________________________________________________________________________________

 

Поштовани,

због измене конкурсне документације променили смо рок за достављање и отварање понуда тако да је сада нови рок 12.11.2015. до 12,00 сати за достављање понуда, а отварање истих је у 12,30.

Велико хвала и срдачан поздрав.

Јадранка Станић, секретар школе
031/552 576

29.10.2015.године

Позив за подношење понуда (екскурзије, излети, настава у природи)

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – извођење једнодневног излета, наставе у природи и екскурзија
  2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ