ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У НАШОЈ ШКОЛИ

 1. Пројекат „Како да заштитимо озонски омотач.“
 2. Пројекат „Успостављање система примарне  селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли.“
 3. Пројекат “Фибоначи“
 4. Пројекат Професионална орјентација
 5. „Енергија знања“
 6. „Здраво растимо“
 7. „Русији с љубављу“
 8. „Енергетска ефикасност“
 9.  „Учешеће у пројекту „Канцеларији за управљање јавним улагањима“Влада РС
 10. „Ефикасно коришћење огревног дрвета у домаћинству“
 11. „Толеранција“
 12. „Буди као тесла“
 13. „Бесплатни уџбеници“
 14. „Новак Ђоковић“