Mисија и визија школе

Мисија наше школе је у развијању свестране личности, културне и одговорне, спремне за све изазове у 21. веку, спремне да одговори на све задатке савременог живота.

Станимирка Смиљанић Раонић

Градимо слику школе која је спремна на квалитативне промене ради што бољих образовних ефеката, а то су : употребљива, функционална знања, вештине и умења наших ученика.

Мисија ОШ „Стари град“ у Ужицу је да се омогући деци неометан психофизички развој, задовољење потребе за игром и стицање знања, уз поштовање принципа толеранције, разумевања и ненасилне комуникације.

Мисија наше школе је да подстиче развој мишљења, интересовања, подиже ниво културе и васпитања, уважава толеранцију, служи комплетном развоју личности.

Континуираним радом стићи до нових знања, подстичући различитости,  стићи заједничким радом наставника и ученика до употребљивих знања.

 

ВИЗИЈА ДАЉЕГ РАЗВОЈА ШКОЛЕ

Какву школу желимо да имамо ? Где желимо да стигнемо ?

 

У наредних пет година желимо да будемо школа центар иновативне наставе, у модерно опремљеним кабинетима, са мултидисциплинарним приступом раду и применом научно-истраживачког рада, као и креативним ваннаставним активностима.

 

Очекујемо да ћемо побољшати, ојачати сарадњу са свим интересним групама и обезбедити партиципацију: родитеља, локалне заједнице, факултета, размену са другим школама … ради даљег развоја и унапређења квалитета рада школе у свим областима.

                                                                                                               Д и р е к т о р

Станимирка Смиљанић Раонић