Фотографије ученика

 

„ЗЛАТИБОР“  I -разред школске 2015/16. године СЛИКЕ 1, СЛИКЕ 2

 

„БАЊА ВРУЈЦИ“  II -разред школске 2015/16. године  СЛИКЕ 1 , СЛИКЕ 2

 

„БАЊА ВРУЈЦИ“  IV -разред школске 2015/16. године СЛИКЕ 1, СЛИКЕ 2