Дани отворених врата

 

 

 

 

  • ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ СВАКЕ ПОСЛЕДЊЕ НЕДЕЉЕ У МЕСЕЦУ:

                        (РОДИТЕЉИ  МОГУ ДА ПРИСУСТВУЈУ НА ЧАСОВИМА)

 

 

 

Септембар Среда
29.9.2017.
Октобар Понедељак

30.10.2017.

Новембар Уторак

28.11.2017.

Децембар Среда

27.12.2017.

Јануар Понедељак  29.1.2018.
Фебруар Уторак

27.2.2018.

Март Среда

28.3.2018.

Април Понедељак 30.4.2018.
Мај Уторак

29.5.2018.

 

 _________________________________________________________________________