Наставни кадар

КОЛЕКТИВ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

КОЛЕКТИВ ШКОКЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ


ВАСПИТАЧИ :

 

Ангелина Новаковић

АНГЕЛИНА НОВАКОВИЋ -васпитачица

 

Јелена Перишић

ЈЕЛЕНА ПЕРИШИЋ васпитачица

 

Емилија Васовић

ЕМИЛИЈА ВАСОВИЋ  – васпитачица

 


ЗАПОСЛЕНИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ:

 

 

 

Миодраг Марковић

МИОДРАГ МАРКОВИЋ – учитељ

 

 

 

Душица Давидовић

 

 

ДУШИЦА ДАВИДОВИЋ – учитељица

 

 

 

 

 

Вера Вукајловић

Вера Вукајловић – учитељица

 

 

 


 

УЧИТЕЉИ:

 Зоран Мурић

ЗОРАН МУРИЋ – Учитељ

Косана Јешић

КОСАНА ЈЕШИЋ – учитељица

Јелена Стојиловић

ЈЕЛЕНА СТОЈИЛОВИЋ -учитељица

 

Данка Тешић

 

ДАНКА ТЕШИЋ – учитељица

Жељко Тешeвић

ЖЕЉКО ТЕШЕВИЋ – учитељ

 

Слободан Миросавић

СЛОБОДАН МИРОСАВИЋ -учитељ

 

Славица Радосављевић

СЛАВИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ – Учитељица

 

Борка Миловановић

 

БОРКА МИЛОВАНОВИЋ – учитељица

 

 

Босиљка Гачић

БОСИЉКА ГАЧИЋ – учитељица

 

Дикосава Аврамовић

ДИКОСАВА АВРАМОВИЋ – учитељица

 

Даница Милутиновић

Мирjана Гускић

 

 

 

МИРЈАНА ГУСКИЋ – учитељица

 

Марина Јовановић

МАРИНА ЈОВАНОВИЋ  – учитељица

 

 

 

Павле Мијовић

ПАВЛЕ МИЈОВИЋ – учитељ

 

Јована Јанковић

ЈОВАНА ЈАНКОВИЋ – учитељица

 

Бојана Вујадиновић

 

БОЈАНА ВУЈАДИНОВИЋ – учитељица

 

 

Душица Васић

ДУШИЦА ВАСИЋ – учитељица

Верица Милићевић

Славица Дрчелић

Славица Дрчелић – учитељица

 

 


 

Наставници по предметима:

НАСТАВНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА:

Јасмина Цвијовић

ЈАСМИНА ЦВИЈОВИЋ – српски језик

Милица Ђуричић

МИЛИЦА ЂУРИЧИЋ – српски језик

Ана Гудурић

АНА ГУДУРИЋ  – српски језик

Наташа Трнавац Ћалдовић

НАТАША ТРНАВАЦ ЋАЛДОВИЋ – српски језик

Јасмина Ковачевић

ЈАСМИНА КОВАЧЕВИЋ – српски језик

Ивана Обућина

 


 

НАСТАВНИЦИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА:

Душица Јеремић-Гардић

ДУШИЦА ЈЕРЕМИЋ ГАРДИЋ – енглески језик

Маријана Каргановић

 

Маријана Каргановић

МАРИЈАНА КАРГАНОВИЋ  – енглески језик

Зорица Јевтић

ЗОРИЦА ЈЕВТИЋ – енглески језик

 

Лидија Тодорић

ЛИДИЈА ТОДОРИЋ – енглески језик

 


НАСТАВНИЦИ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА:

 Винка Милић

ВИНКА МИЛИЋ- италијански језик

Мирјана Костић Тановић

МИРЈАНА КОСТИЋ ТАНОВИЋ – италијански језик


НАСТАВНИЦИ РУСКОГ  ЈЕЗИКА:

Душко Мијаиловић

ДУШКО МИЈАИЛОВИЋ – руски језик

 


 

НАСТАВНИЦИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ :

Владимир Антић

ВЛАДИМИР АНТИЋ – ликовно

Милан Антонијевић

МИЛАН АНТОНИЈЕВИЋ  – ликовно

 


НАСТАВНИК  МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ :

Александра Тијанић Славујевић

АЛЕКСАНДРА Т. СЛАВУЈЕВИЋ – Музичка култура

 

 

 

 

 


НАСТАВНИЦИ ИСТОРИЈЕ  :

Весна Лучић

ВЕСНА ЛУЧИЋ – историја

Александра Куљанин

АЛЕКСАНДРА КУЉАНИН – историја

 


НАСТАВНИЦИ ГЕОГРАФИЈЕ:

 

 

Сања Јовановић

САЊА ЈОВАНОВИЋ – географија

 Гордана Шишић

 

Гордана Шишић – географија

 


 

НАСТАВНИЦИ ФИЗИКЕ :

 

Ангелина Јеротијевић-Марковић

 

АНГЕЛИНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ – физика

Гордана Пејић

 


 

 

НАСТАВНИЦИ МАТЕМАТИКЕ :

 

 

Милош Цвенчек

МИЛОШ ЦВЕНЧЕК – математика

Јелена Махмутовић

 

ЈЕЛЕНА МАХМУТОВИЋ  – математика

 

Желимирка Глинтић

ЖЕЛИМИРКА ГЛИНТИЋ – математика

Бранка Кнежевић

 

 

 

 


 

НАСТАВНИЦИ БИОЛОГИЈЕ :

Александра Поповић

 

Александра Поповић – биологија

 

Радмила Селаковић

РАДМИЛА СЕЛАКОВИЋ – биологија


НАСТАВНИЦИ ХЕМИЈЕ :

Оливера Куљанин

ОЛИВЕРА КУЉАНИН – хемија

 Слободан Перовић

СЛОБОДАН ПЕРОВИЋ – хемија

 


 

НАСТАВНИЦИ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ :

Желимир Пауновић

ЖЕЉКО ПАУНОВИЋ – техника и технологија

Параскева Ваљаревић

 

ПАРАСКЕВА ВАЉАРЕВИЋ – – техника и технологија

 

 


 

 

НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА:

Зоран Вучићевић

 

 

ЗОРАН ВУЧИЋЕВИЋ – физичко

 

 

Марија Цупара

МАРИЈА ЦУПАРА – физичко

 

 Александар Лакетић

АЛЕКСАНДАР ЛАКЕТИЋ – физичко

Зоран Божовић

ЗОРАН БОЖОВИЋ – физичко


 

НАСТАВНИК ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА:

 

Предраг Цветић

 

ПРЕДРАГ ЦВЕТИЋ – информатика и рачунарство

 

 

НАСТАВНИЦИ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ:

Милан Босић

МИЛАН БОСИЋ – ВЕРОУЧИТЕЉ

 

 

НАСТАВНИЦИ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА:

Зорица Јевтић

Гордана Шишић

 

НАСТАВНИЦИ ЧУВАРА ПРИРОДЕ

Славица Милић

 

НАСТАВНИЦИ ЦРТАЊА СЛИКАЊА И ВАЈАЊА

Ана Лазић