Наставни кадар

КОЛЕКТИВ ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

КОЛЕКТИВ ШКОКЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ


ВАСПИТАЧИ :

 

Ангелина Новаковић

Ангелина Новаковић – ВАСПИТАЧИЦА

 

Јелена Перишић

Јелена Перишић- ВАСПИТАЧИЦА

 

Емилија Васовић

ЕМА ВАСОВИЋ- ВАСПИТАЧИЦА

 

Бранка Кнежевић


ЗАПОСЛЕНИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ:

 

 

 

Миодраг Марковић

Учитељ Миодраг Марковић

Душица Давидовић

Учитељица Душица Давидовић


УЧИТЕЉИ:

Јелена Стојиловић

учитељица Јелена Стојиловић

 

 

Данка Тешић

 

УЧИТЕЉИЦА ДАНКА ТЕШИЋ

 

Жељко Тешeвић,

ЖЕЉКО ТЕШЕВИЋ – учитељ

 

Слободан Миросавић

СЛОБОДАН МИРОСАВИЋ

 

Славица Радосављевић,

Учитељица Славица Радосављевић

 

Борка Миловановић

 

БОРКА МИЛОВАНОВИЋ – учитељица

 

 

 

 Зоран Мурић

Учитељ Зоран Мурић

Косана Јешић,

УЧИТЕЉИЦА КОСАНА ЈЕШИЋ

Босиљка Гачић

учитељица Боса Гачић

 

Дикосава Аврамовић,

УЧИТЕЉИЦА ДИКОСАВА АВРАМОВИЋ

 

Даница Милутиновић,

Мирjана Гускић

МИРЈАНА ГУСКИЋ – учитељица

 

 

 

 

Светомир  Глигоријевић,

СВЕТО ГЛИГОРИЈЕВИЋ – учитељ

 

Гордана Пауновић

УЧИТЕЉИЦА ГОРДАНА ПАУНОВИЋ

 

Бојана Вујадиновић

 

УЧИТЕЉИЦА БОЈАНА ГЛИГОРИЈЕВИЋ

 

 

Душица Васић

УЧИТЕЉИЦА ДУШИЦА ВАСИЋ

 

Верица Милићевић


 

Наставници по предметима:

НАСТАВНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА:

Јасмина Цвијовић

ЈАСМИНА ЦВИЈОВИЋ – српски језик

Милица Ђуричић

Милица Ђуричић – српски језик

Ана Гудурић

Ана Гудурић – српски језик

Наташа Трнавац Ћалдовић

НАТАША ТРНАВАЦ ЋАЛДОВИЋ – српски језик

Јасмина Ковачевић

ЈАСМИНА КОВАЧЕВИЋ – српски језик

Василија Миловановић

ВАСИЛИЈА МИЛОВАНОВИЋ – српски језик

 


 

НАСТАВНИЦИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА:

Душица Јеремић-Гардић

ДУШИЦА ЈЕРЕМИЋ ГАРДИЋ – енглески језик

Маријана Каргановић

 

Маријана Каргановић

Маријана Каргановић – енглески језик

Зорица Јевтић

ЗОРИЦА ЈЕВТИЋ – енглески језик

 

Лидија Тодорић

ЛИДИЈА ТОДОРИЋ – енглески језик

 


НАСТАВНИЦИ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА:

 Винка Милић

ВИНКА МИЛИЋ- италијански језик

Мирјана Костић Тановић

МИРЈАНА КОСТИЋ – италијански језик

 


НАСТАВНИЦИ РУСКОГ  ЈЕЗИКА:

Душко Мијаиловић

Душко Мијаиловић – руски језик

 


 

НАСТАВНИЦИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ :

Владимир Антић

ВЛАДИМИР АНТИЋ – ликовно

Милан Антонијевић

Милан Антонијевић – ликовно

 


НАСТАВНИК  МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ :

Александра Тијанић Славујевић

 

 

 

 

 


НАСТАВНИЦИ ИСТОРИЈЕ  :

Весна Лучић

ВЕСНА ЛУЧИЋ – историја

Александра Куљанин

АЛЕКСАНДРА КУЉАНИН – историја

 


НАСТАВНИЦИ ГЕОГРАФИЈЕ:

Недељко Ваљаревић

НЕДЕЉКО ВАЉАРЕВИЋ – географија

 

Сања Јовановић

САЊА ЈОВАНОВИЋ – географија

 


 

НАСТАВНИЦИ ФИЗИКЕ :

 

Ангелина Јеротијевић-Марковић

 

АНГЕЛИНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ – физика

Гордана Пејић

 


 

 

 

 

НАСТАВНИЦИ МАТЕМАТИКЕ :

 

 

Милош Цвенчек

МИЛОШ ЦВЕНЧЕК – математика

 Радмила Бошњаковић

Радмила Бошњаковић – математика

 

Сања Папић

Сања Папић – математика

 

Драгана Попадић

Драгана Попадић – математика


 

НАСТАВНИЦИ БИОЛОГИЈЕ :

Александра Поповић

 

Александра Поповић – биологија

 

Радмила Селаковић

РАДМИЛА СЕЛАКОВИЋ – биологија


НАСТАВНИЦИ ХЕМИЈЕ :

Оливера Куљанин

ОЛИВЕРА КУЉАНИН – хемија

 


 

НАСТАВНИЦИ ТЕХНИИЧКО-ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА:

Желимир Пауновић

ЖЕЉКО ПАУНОВИЋ – техничко и информатичко образовање

Параскева Ваљаревић

 

Параскева Ваљаревић – техничко и информатичко образовање

 

Предраг Цветић

Предраг Цветић – техничко и информатичко образовање


 

 

НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА:

Зоран Вучићевић

 

 

ЗОРАН ВУЧИЋЕВИЋ – физичко

 

 

Марија Цупара

МАРИЈА ЦУПАРА – физичко


 Александар Лакетић

Александар Лакетић – физичко

Зоран Божовић

ЗОРАН БОЖОВИЋ – физичко


 

НАСТАВНИК ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА:

 

Предраг Цветић

 

ПРЕДРАГ ЦВЕТИЋ – информатика и рачунарство

 

 

НАСТАВНИЦИ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ:

Иван Деспић

ИВАН ДЕСПИЋ – СВЕШТЕНИК (ВЕРОУЧИТЕЉ)

 

 

 

НАСТАВНИЦИ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА:

Зорица Јевтић,

Гордана Шишић

ГОРДАНА ШИШИЋ

 

НАСТАВНИЦИ ЧУВАРА ПРИРОДЕ

Радмила Селаковић,