Наставни кадар

КОЛЕКТИВ ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

КОЛЕКТИВ ШКОКЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

ВАСПИТАЧИ :
Љиљана Вранешевић

 

Ангелина Новаковић

Ангелина Новаковић

Јелена Перишић

 

Емилија Васовић

ЗАПОСЛЕНИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ:

 

 

Душица Васић

dusicavasic

 

Јелена Вуловић

Јелена Вуловић - учитељица

Миодраг Марковић

 

Светлана Милутиновић,

Јелена Стојиловић

УЧИТЕЉИ:

 

Данка Тешић

 

 

Жељко Тешeвић,

 

Слободан Миросавић

Винка Матијевић,

Славица Радосављевић,

Борка Миловановић

 

 

 

 Зоран Мурић

 MURIC

Косана Јешић,

KOSANA

Босиљка Гачић

 

Дикосава Аврамовић,

УЧИТЕЉИЦА ДИКОСАВА АВРАМОВИЋ

 

Даница Милутиновић,

Мирjана Гускић

 

 

 

 

Светомир  Глигоријевић,

 

Гордана Пауновић

gordana paunovic

 

Бојана Вујадиновић

 

 

Наставници по предметима:

НАСТАВНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА:

Јасмина Цвијовић

JASMINA CVIJOVIC

Милица Ђуричић

MILICA DJURICICC

Ана Гудурић

АНА ГУДУРИЋ


Наташа Трнавац Ћалдовић

Јасмина Ковачевић (породиљско боловање)

Василија Миловановић

VASILIJA MILOVANOVIC

 

 

 

НАСТАВНИЦИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА:

Душица Јеремић-Гардић

Маријана Каргановић

Зорица Јевтић

 

Лидија Тодорић

ЛИДИЈА ТОДОРИЋ

НАСТАВНИЦИ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА:

 Винка Милић

Мирјана Костић

НАСТАВНИЦИ РУСКОГ  ЈЕЗИКА:

Душко Мијаиловић

DULE RUS

НАСТАВНИЦИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ :

Владимир Антић

Милан Антонијевић

milan

НАСТАВНИК  МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ :

Александра Тијанић Славујевић

 

 

 

НАСТАВНИЦИ ИСТОРИЈЕ  :

Весна Лучић

ВЕСНА ЛУЧИЋ

Александра Куљанин

АЛЕКСАНДРА КУЉАНИН

НАСТАВНИЦИ ГЕОГРАФИЈЕ:

Недељко Ваљаревић

 

Сања Јовановић (породиљско боловање)

САЊА ЈОВАНОВИЋ

Гордана Шишић

gordana sisic

 

НАСТАВНИЦИ ФИЗИКЕ :

 

Ангелина Јеротијевић-Марковић

 

 Предраг Цветић

 

 

 

 

НАСТАВНИЦИ МАТЕМАТИКЕ :

Радојка Ћировић

 

Милош Цвенчек

 


 Јелена  Ђорић

Невена Вакиревић

 

НАСТАВНИЦИ БИОЛОГИЈЕ :

Александра Поповић

 

 

Радмила Селаковић

НАСТАВНИЦИ ХЕМИЈЕ :

Оливера Куљанин

 Слободан Перовић

СЛОБОДАН ПЕРОВИЋ

 

НАСТАВНИЦИ ТЕХНИИЧКО-ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА:

Желимир Пауновић

Параскева Ваљаревић

EVA

 

 

 

 

НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА:

Зоран Вучићевић

 

 

 

 

Марија Цупара

МАРИЈА ЦУПАРА

Јован Ковачевић

ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ

 

 

 

НАСТАВНИК ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА:

 

Предраг Цветић

 

ПРЕДРАГ ЦВЕТИЋ

 

 

НАСТАВНИЦИ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ:

Малден Стевановић

Малден Стевановић


 

 

 

НАСТАВНИЦИ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА:

Зорица Јевтић

НАСТАВНИЦИ ЧУВАРА ПРИРОДЕ  И ДОМАЋИНСТАВА

Александра Поповић, Радмила Селаковић,

Слободан Перовић