Ваннаставни кадар

П е д а г о г:

Љубинко Златић

 

С о ц и ј а л н и   р а д н и к:

Зорица Димитријевић

Административно особље:

С е к р е т а р   ш к о л е

Јадранка Станић

jaca1

Р а ч у н о в о ђ а 

Владимир Поповић,

Владимир Поповић

 

шеф рачунододства:

Весна Виторовић

vesna

Библиотекар Школе:

Милика Јовановић


Кухињско особље:

Митра Ракић,

Верица Јанковић

Раднице на одржавању хигијене:

Миланка Газдић,

Драгана Старчевић,

Бранка Гојковић,

Миленка Јованетић,

Драгица Јовановић,

Оливера Буквић,

Милена Радојичић,

Светлана Петровић,

Катарина Караџић

Домари Школе:

Радич Радовановић

Стаменко Перишић