Чланак у Просветном прегледу

У Просветном прегледу објављен је чланак о јавном часу у нашој школи „Сто година од завршетка Првог светског рата“.