ЈЕДНО НАМ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО – СВИ СМО РАЗЛИЧИТИ

ЈЕДНО НАМ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО – СВИ СМО РАЗЛИЧИТИ

Ученички парламент изложио је у холу школе паное и постере на тему ТОЛЕРАНЦИЈА.

ЈЕДНО НАМ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО – СВИ СМО РАЗЛИЧИТИ – чланови парламента

Изложени радови су резултат ученичких активности са часова грађанског васпитања, ликовне културе, географије и састанка Ученичког парламента.

ЈЕДНО НАМ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО - СВИ СМО РАЗЛИЧИТИЈЕДНО НАМ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО - СВИ СМО РАЗЛИЧИТИ