ЈАВНА НАБАВКА – мале вредности

 

Објављена је набавка мале вредности-набавка намирница и осталог материјала за ђачку кухињу.

Рок за достављање понуда је 19.03.2019. до 12,00 сати, отварање понуда је истог дана у 12,30 сати. Могуће je да се достави понуда за одређену партију посебно или за више партија.

 

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА