ЈАВНА НАБАВКА –извођење једнодневног излета, наставе у природи и екскурзија

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Основна школа „Стари град“ Ужице је расписала набавку за једнодневни излет, екскурзије и наставу у природи. Рок за подношење понуда је 29.10.2019. године до 12 сати, отварање понуда је у просторијама школе у 12,30 сати.