УГЛЕДНИ И ЈАВНИ ЧАСОВИ

 Угледни час из предмета МАТЕМАТИКА у одељењу VIII-1, код наставнице Јелене Махмутовић

МАТЕМАТИКА у одељењу VIII-1

Наставна јединица : „КОМБИНОВАНИ ЗАДАЦИ СА ПРИЗМАМА И ПИРАМИДАМА“