ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Начин на који ће се остваривати образовно – васпитни рад учењем на даљину погледајте у следећем допису

НАСТАВА НА ДАЉИНУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ