ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ СА УПУТСТВИМА

 

На основу чл. 12. и 13. Закона о безбедности и здрављу на раду и члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, Школски одбор ОШ “Стари град” Ужице доноси:   

 


1. УПУTСTВA ЗA УЧEНИКE

2. УПУTСTВA ЗA РOДИTEЉE

3. УПУTСTВA ЗA СВE ЗAПOСЛEНE

4. УПУTСTВА ЗA НAСTAВНИКE

5.УПУTСTВA ЗA КУВAРИЦE

6. УПУTСTВA ЗA ЧИСTAЧИЦE

7. УПУTСTВA ЗA ДOMAРA