НАСТАВА У НОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

НАСТАВА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О САТНИЦИ  ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

У МЛАЂИМ И СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА 

 

 

*МЛАЂИ РАЗРЕДИ*:          

 

 

ЧАСОВИ / НАСТАВА

( А )

Г Р У П А

( Б )

Г Р У П А

(1)    ПРВИ ЧАС 07,30 – 08,00 10,15 – 10,45
(2)   ДРУГИ ЧАС 08,05 – 08,35 10,50 – 11,20
 

ВЕЛИКИ ОДМОР

 

 

15 МИНУТА

 

15 МИНУТА

(3)   ТРЕЋ ИЧАС 08,50 – 09,20 11,35 – 12,05
(4)   ЧЕТВРТ ИЧАС 09,25 – 09,55 12,10 – 12,40

 

 

 

 

 

*СТАРИЈИ  РАЗРЕДИ* – КОМБИНОВАНИ  МОДЕЛ  НАСТАВЕ:                

 

ЧАСОВИ / НАСТАВА ВРЕМЕ

 

(1)    ПРВИ ЧАС 13,45 – 14,15
(2)   ДРУГИ ЧАС 14,20 – 14,50
(3)   ТРЕЋИ ЧАС 14,55 – 15,25
 

ВЕЛИКИ ОДМОР

 

 

20  МИНУТА

(4)   ЧЕТВРТИ ЧАС 15,45 – 16,15
(5)   П Е Т И ЧАС 16,20  – 16,50
(4)   ШЕСТИ ЧАС 16,55 – 17,25
(4)   СЕДМИ ЧАС 17,30 – 18,00

 

КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ОДЕЉЕЊУ КОЈЕ СЕ ДЕЛИ НА  ГРУПЕ. ШКОЛА БИРА НАЈОПТИМАЛНИЈИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ПОДЕЛУ НА ГРУПЕ УЗ КОНСУЛТАЦИЈЕ СТРУЧНОГ САРАДНИКА. НАСТАВА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ ТАКО ДА УЧЕНИЦИ ЈЕДНЕ ГРУПЕ ДОЛАЗЕ СВАКОГ ДРУГОГ ДАНА У ШКОЛУ.

 

                                    ГРУПА ( А ) –  ПОНЕДЕЉАК, СРЕДА, ПЕТАК

                                    ГРУПА ( Б ) –   УТОРАК, ЧЕТВРТАК

  

 

РАДНО  ВРЕМЕ  ПРИПРЕМНИХ  ПРЕДШКОЛСКИХ  ГРУПА

                   У ОШ *СТАРИ ГРАД*ЗА ШКОЛСКУ  2020/2021.год.

 

**(МАТИЧНА ШКОЛА)  –  * ПРВА  СМЕНА*

 

                    **ПРВА ГРУПА:           ОД 7,30 ДО 9,30

                    **ДРУГА ГРУПА:         ОД 09,50 ДО 11,50

 

**(МАТИЧНА ШКОЛА)  –  * ДРУГА  СМЕНА*

 

                    **ПРВА ГРУПА:           ОД 12,00 ДО 14,00

                    **ДРУГА ГРУПА:         ОД 14,20 ДО 16,20

 

**(ИО – Т У Р И Ц А )**

 

                    **ПРВА ГРУПА:           ОД 13,00 ДО 15,00

                    **ДРУГА ГРУПА:         ОД15,20  ДО 17,20


 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  САТНИЦИ  ИЗВОЂЕЊА  НАСТАВЕ   У

КОМБИНОВАНИМ ОДЕЊЕЊИМА *(ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД)

ЗА ШКОЛСКУ  2020/21.год.

 

У  ИО – В О Л У Ј А Ц“-

 

                                  

 

ЧАСОВИ / НАСТАВА

 

Трајање часова

 

(1)    ПРВИ ЧАС 08,00 – 08,30
(2)   ДРУГИ ЧАС 08,35 – 09,05
 

ВЕЛИКИ ОДМОР

 

 

15 МИНУТА

(3)   ТРЕЋИ ЧАС 09,20 – 09,50
(4)   ЧЕТВРТИ ЧАС 09,55 – 10,25
   

 

  ДИРЕКТОР

Станимирка Смиљанић – Раонић