ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – Организација наставе од понедељка 30.11.2020.године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја – ДОПИС ДИРЕКТОРИМА ШКОЛА

 

НОВЕ МЕРЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА ШКОЛА

 

Додатно објашњење о оцењивању ученика у основној школи (први циклус 1-4. разреда)

У Упутству за основне школе  у поглављу 2.4. Оцењивање ученика, ближе су објашњени приступи у оцењивању ученика до краја првог полугодишта. Део поглавља у којем се наводи да се сви писмени задаци и писмене провере дуже од 15 минута реализују у школи, односи се на ученике првог циклуса, јер се само за ове ученике непосредан образовно-васпитни рад остварује у школи до 18. децембра 2020. године.