ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 2020-2021. ГОДИНЕ

Изменама календара образовно-васпитног рада за основну школу прописано је да друго полугодиште почиње 18.јануара 2021. на целој територији РС.

Предвиђено је да се од почетка другог полугодишта настава у основним школама организује:

 

САТНИЦА  ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  У МЛАЂИМ И  РАЗРЕДИМА

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

 

ЧАСОВИ / НАСТАВА

( А )

Г Р У П А

( Б )

Г Р У П А

(1)    ПРВИ ЧАС 07,30 – 08,00 10,15 – 10,45
(2)   ДРУГИ ЧАС 08,05 – 08,35 10,50 – 11,20
ВЕЛИКИ ОДМОР 15 МИНУТА 15 МИНУТА
(3)   ТРЕЋИ ЧАС 08,50 – 09,20 11,35 – 12,05
(4)   ЧЕТВРТИ ЧАС 09,25 – 09,55 12,10 – 12,40

 

*СВА ОДЕЉЕЊА СЕ ДЕЛЕ У ДВЕ ГРУПЕ (А) И (Б). ГРУПЕ ДОЛАЗЕ У ДВА ДЕФИНИСАНА  ТЕРМИНА (18.1.2021. настава почиње са групом А)

 

*САТНИЦА ГРУПА МЕЊА СЕ НЕДЕЉНО.

 

САТНИЦА  ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  У СТАРИЈИМ  РАЗРЕДИМА

 

ЧАСОВИ САТНИЦА
ПРВИ ЧАС 13:45 – 14:15
ДРУГИ ЧАС 14:20 – 14:50
ТРЕЋИ ЧАС 14:55 – 15:25
ВЕЛИКИ ОДМОР 20 МИНУТА
ЧЕТВРТИ ЧАС 15:45 – 16:15
ПЕТИ ЧАС 16:20 – 16:50
ШЕСТИ ЧАС 16:55 – 17:25
СЕДМИ ЧАС 17:30 – 18:00

 

*СВА ОДЕЉЕЊА СЕ ДЕЛЕ У ДВЕ ГРУПЕ (А) И (Б). 

(18.1.2021. настава почиње са групом А)

 

*САТНИЦА ГРУПА МЕЊА СЕ НЕДЕЉНО.

 

 

Директор школе

Станимирка Смиљанић Раонић