Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља у ОШ „Стари град“ Ужице, је реализовано низ активности са ученицима свих разреда. Ученици су на редовним часовима, у оквиру активности продуженог боравка и обогаћеног једносменског рада  обрађивали  теме које подсећају ученике на важне животне вредности:  толеранцију, недискриминацију, ненасиље,  емпатију,  развијање сарадње. У оквиру датих активности ученици су обрађивали ове теме кроз радионичарски рад, предавања, дебату, комбинованим методама где су се ученици оснаживали на „фер плеј“,  поштовање правила у раду и игри, уважавање спортског противника, употреба ненасилне комуникације и ненасилно решавање сукоба.

Ученички парламент обележио је овај дан активношћу под  називом Музиком против  вршњачког насиља. Парламентарци су послушали музичке спотови настале у свету и у нашој земљи  у условима пандемије.

Ученици млађих разреда су о вршњачком насиљу говорили на часовима одељењског старешине:

Знајући да насиље, углавном, изазивају различитости међу нама, покушали смо да осликавањем дланова пошаљемо поруку да без обзира колико смо различити, заправо смо исти. Исто осећамо и оно што не желимо да се нама догоди, не радимо ни другима. Из ове наше радионице настао је пано у облику сунца који нас ће нам обасјавати пут ка другарству.

Обогаћени једносменски рад

На часовима физичког и здравственог васпитања говорило се о фер спортском понашању, уважавању вршњака, фер игри, ненасилној комуникацији и како насиље превазиђи:

На часовима грађанског васпитања говорило се о вршњачком насиљу са симулацијама ситуација вршњачког насиља:

На часовима информатике ученици су обрадили тему дигиталног вршњачког насиља, наравно уз помоћ дигиталних технологија.

Ученици у продуженом боравку једни другима желе дружење, насупрот насиљу, лепим порукама: