Међународно истраживање развоја читалачке писмености

Наша школа је по четврти пут изабрана за учешће у међународном тестирању. Прво смо учествовали у TIMSSU (међународна испитивања постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама), а данас ученици четвртог разреда (IV-3) раде тестове PIRLS (читалачка писменост).  У нашој земљи се спроводи први пут, а од 2001. године у више од 50 земаља света.