Подршка будућим првацима

Ученици наше школе на располагању имају библиотеку богатог књижног фонда, као и подршку стручних сарадника  у превазилажењу емоционалних, сазнајних, социјалних, говорних, језичких и других потешкоћа.