Обавештење за реализацију завршног испита за ученике осмог разреда и њихове родитеље/законске заступнике

ОБАВЕШТАВАЈУ  СЕ  УЧЕНИЦИ  ОСМОГ  РАЗРЕДА  КОЈИ  ПОЛАЖУ ЗАВРШНИ  ИСПИТ  ЗА  ШКОЛСКУ 2020/2021.  ГОДИНУ РАДИ  УПИСА  У СРЕДЊУ  ШКОЛУ  ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНУ  ДА ЈЕ :

 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ (матерњег) ЈЕЗИКА , У  С Р Е Д У    23. јуна   2021. од 9,00 до 11,00 часова

 

ТЕСТ   ИЗ   МАТЕМАТИКЕ , У   Ч Е Т В Р Т А К   24. јуна 2021. од 9,00 до 11,00 часова

 

КОМБИНОВАНИ  Т ЕСТ ,  У   П  Е  Т  А  К    25. јуна  2021. од 9,00 до 11,00 часова


 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У
СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

 


 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ
УЧЕНИКА

 

 


Председник школске уписне комисије

                Станимирка Смиљанић Раонић

Директор школе