Обавештење за ученике осмог разреда и њихове родитеље/законске заступнике – провера листа жеља и подношење пријаве за упис

У среду 07. 07. од 8:оо часова врши се провера листе жеља од стране ученика електронским путем и непосредно у школи. Ако постоје, пријем приговора врши се у среду 07. 07. 08–15 часова на изражене жеље и уношење исправки непосредно у школи.

У петак 09. 07. до 08 часова је објављивање званичне листе жеља ученика на званичном сајту.

У недељу 11. 07. до 08  часова је објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама.

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем врши се од понедељка 12. 07. од 08 ч до недеље 18. 07. до 24 часа.

У понедељак и уторак 12. и 13. 07. 08–15 часова врши се подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи.

 

      Директор школе

                                       Станимирка Смиљанић Раонић