Препоруке и мере за спречавање ширења епидемије

Садржај докумената који се налазе у линковима садрже препоруке и мере за спречавање ширења епидемије прослеђених из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОЧЕТАК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ИНДИКАТОРИ И ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ