Осврт на посету представника партнерских школа из Словеније и Литваније

У овом осврту на посету представника партнерских школа из Словеније и Литваније можете видети целокупну реализацију и евалуацију дела планираних активности пројекта Промовисање развоја, личног знања и креирање одрживог животног стила, као и размену искустава и  утисака о сарадњи са нашом школом.