ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА – 18. ОКТОБАР

У циљу подизање свести ученика о проблему трговине људима, оспособљавање да препознају трговину људима, да се заштите и обрате за помоћ организовано је више активности у школи.

У припреми паноа поводом обележавања Европског дана борбе против трговине људима учествовали су ученици 6, 7. и 8. разреда уз подршку наставника ликовне културе и Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Са истим циљем, на часу одељењског старешине, ученицима од 1. до 4. разреда приказан је краћи видео који је креирао Црвени крст Србије како би се најмлађи посаветовали о ризичним ситуацијама у којима се могу наћи и о безбедном понашању у њима.