И би слово и би реч – Рујанско четворојеванђеље

Данас, је у нашој школи  одржан јавни час о рујанком четворојеванђељу. 

Директорка је поздравила представнике локалне самоуправе Бранимира Митровића, Ратка Трмчића  и Милојку Босић, и руководиоца Школске управе Ужице Влада Живановића и све наше ученике. Том приликом назначила је значај сарадње локалне самоуправе и наше школе на остваривању промоције културне баштине нашег града и општине.

Весна Лучић, професорка историје одржала је јавни час где је све присутне упознала са историјом прве наштампане књиге у Србији и са значајем који писана реч у овом делу има за утемељење личности ученика и  осећању идентитета. У циљу колективног памћења на претке захваљујући којима смо овде, учимо, радимо, постојимо, ученици су добили материјал који је први у низу материјала којим ће се ученици упознати са локалним знаменитостима.