ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Обавештавају се родитељи деце која се у школској 2023/2024.години уписују у први разред, да упис траје од 01.априла 2023. године до 31.маја 2023.године.

            Путем услуге – еЗаказивање термина за упис и тестирање, родитељи могу преко Портала еУправа (адреса сајта је: euprava.gov.rs), да изаберу термин за упис и тестирање. Уколико родитељи имају техничких проблема да то ураде сами, потребно је да се обрате секретару школе који ће то урадити уместо њих, где је обавезно да припреме матични број детета и матични број једног родитеља.

Тестирање и упис се врше истог дана, у договореном термину, а потребно је да пре тог датума, родитељ, односно законски заступник детета, обави обавезан лекарски преглед детета код изабраног педијатра.

  • У први разред се уписују деца рођена од 01. марта 2016. године до 28. фебруара 2017.године.
  • За упис у први разред родитељи не доносе документа у писаном облику, јер се упис врши електронским путем.

 

Изузетак када родитељи прилажу документацију у папирном облику су два случаја:

– ако је дете завршило припремни предшколски програм у вртићу, родитељ, односно законски заступник детета обавезан је да донесе уверење о завршеном предшколском програму и

– ако је лекарски преглед извршен у приватној ординацији родитељ, односно законски заступник,  треба да донесе лекарску потврду.

           

Школа може да врши и упис деце ван свог подручја, под условом да су родитељи благовремено предали писани захтев секретару Школе.


Обавештавају се родитељи, односно законски заступници деце дорасле за упис у припремну предшколску групу у школској 2023/2024.години, да Основна школа „Стари град“ Ужице, почиње упис предшколаца 01. априла 2023. године и он траје до 31.маја 2023. године.

 

  • У предшколско се уписују деца рођена од 1. марта 2017.године до 28. фебруара 2018.године.

 

  • За упис у предшколско потребна су следећа документа:

-извод из матичне књиге рођених детета

-потврда о пребивалишту-адреса становања

-потврда лекара да је дете способно за похађање припремног предшколског

  програма

-образац захтева за упис (скинути са сајта школе или преузети код секретара).

 

За сва питања родитељи се могу обратити Јадранки Станић, секретару школе, позивом на телефон 031/552 576, као и електронски на е-mail: jacastanic66@gmail.com.

 

БУДУЋИМ ПРВАЦИМА  И  ПРЕДШКОЛЦИМА ЖЕЛИМО УСПЕШНО ШКОЛОВАЊЕ И СРЕЋНО ОДРАСТАЊЕ!

 

У Ужицу,                                                                           

09.02.2023.                                                                Директор ОШ „Стари  град“ Ужице

                                                                                 Станимирка Смиљанић Раонић