ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ

ЗАВРШНИ  ИСПИТ  ШКОЛСКЕ  2022/2023. ГОДИНЕ РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

 

–     тест из српског/матерњег језика у среду 21.6.2023. године,  

од 9,00 до 11,00 часова;

–     тест из математике у четвртак 22.6.2023. године, 

од 9,00 до 11,00 часова;

–     тест из изабраног предмета у петак 23.6.2023. године 

од 9,00 до 11,00 часова.

  

 

ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА НАЛАЗИ СЕ ИСТАКНУТ НА УЛАЗНИМ ВРАТИМА ШКОЛЕ И НА СПОЉНИМ УЛАЗНИМ ВРАТИМА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ.

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 

 

 

           Председник Школске комисије

Директор школе

           Станимирка Смиљанић Раонић