ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ

Објављивање прелиминарних резултата завршног испита биће у недељу, 25.6.2023. до 8 часова. Прелиминарни резултати биће истакнути у Холу школе и на порталу „Моја средња школа“.

 

Родитељ/други законски заступник ученика и ученик могу остварити увид у тестове на порталу „Моја средња школа“ или непосредно у школи у недељу, 25.6.2023. од 10 до 16 часова.

 

Родитељ/други законски заступник ученика може уложити приговор на прелиминарне резултате завршног испита првостепеној комисији:

 

1) електронским путем, попуњавањем форме на порталу „Моја средња школа“ у недељу, 25.6.2023. после 8 часова и понедељак 26.6.2023. године до 15 часова,  или

 

2) непосредно у школи у понедељак 26.6.2023. године, од 8 до 15 часова на Oбрасцу 11. Овај образац родитељи добијају у школи.

 

Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем или непосредно у основној школи) биће у понедељак 26.6.2023. године, после 16 часова и у уторак, 27.6.2023. до 8 часова.

 

 

Председник Школске комисије

Директор школе

Станимирка Смиљанић Раонић