ИСТОРИЈА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

ИСТОРИЈА –  ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ

ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

одржано је данас  у нашој школи

 

 П Р Е Л И М И Н А Р Н И   Р Е З У Л Т А Т И:

 ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД