Обавештење – ЂАЧКЕ УНИФОРМЕ

У  складу са Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-00367/1/2016-15 Основна школа „Стари град“ Ужице расписује конкурс за најбоље дизајнерско решење ђачке униформе. Право учешћа на конкурсу имају сви ученици, родитељи ученика и наставници наше школе.

Ковертиране радове у А4 формату предати учитељима односно наставницима ликовне културе или слати у  jpg  или pdf   формату на адресу nastavnicka.starigrad@gmail.com. Техника рада је по слободном избору уз напомену да радови који не буду урађени у боји неће бити узети у разматрање.

Конкурс  траје од  17.2.2017. до 12.3.2017. године.

Сваки рад на полеђини мора садржати име и презиме, разред и одељење (ако је у питању рад ученика) као и контакт телефон.

                                                                            Директор

                                                                              Станимирка Смиљанић Раонић