ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2019/20. године

С Р Е Ћ А Н     П О Ч Е Т А К !

НАСТАВА У НОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

 

почиње  у ПОНЕДЕЉАК  2.9.2019. године  и то :

ОД 7:30 ЧАСОВА  ЗА ОДЕЉЕЊА   НЕПАРНЕ  СМЕНE  КОЈУ ЧИНЕ:

одељења ДРУГОГ   и ЧЕТВРТОГ    разреда  и одељења :

5/1;     5/3;     6/1;     6/3;     7/1;     7/3;     8/1 ;    8/3 .

ОД 14:00 ЧАСОВА  ЗА ОДЕЉЕЊА  ПАРНЕ СМЕНE  КОЈУ ЧИНЕ:

одељења  ПРВОГ  и   ТРЕЋЕГ разреда  и одељења :

5/2;     5/4 ;     6/2;    6/4;       7/2;    7/4;     8/2;    8/4;

 

______________________________________________________________________

 

ОБАВЕШТАВАМО УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

ДА ЈЕ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ МАТИЧНЕ ШКОЛЕ И УЧЕНИКЕ ИО ТУРИЦА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

У  МАТИЧНОЈ ШКОЛИ  И ТО :

ОД 10:00 ЧАСОВА за ученике ПРВОГ РАЗРЕДА уписаних у МАТИЧНУ ШКОЛУ

ОД 11:00 ЧАСОВА за ученике ПРВОГ РАЗРЕДА уписаних у ИО ТУРИЦА

 

______________________________________________________________________

ОБАВЕШТАВАМО УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

ДА ЈЕ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА И ПРЕДШКОЛАЦА  ИЗ ИО ВОЛУЈАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

у ПОНЕДЕЉАК  2.9.2019. године У 8:00 ЧАСОВА

 

_________________________________________________________________

ОБАВЕШТАВАМО УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

ДА ЈЕ ПРИЈЕМ ПРЕДШКОЛАЦА ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ МАТИЧНЕ ШКОЛЕ И УЧЕНИКЕ ИО ТУРИЦА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

У  МАТИЧНОЈ ШКОЛИ  И ТО :

ОД 8:00 ЧАСОВА за ученике ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ (МАТИЧНА ШКОЛА) код васпитачице Емилије Васовић

ОД 8:30 ЧАСОВА за ученике ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ (МАТИЧНА ШКОЛА) код васпитачице Ангелине Новаковић

ОД 9:00 ЧАСОВА за ученике ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ (ИО ТУРИЦА ) код

васпитачице Јелене Перишић

 

_________________________________________________________________

РАЗРЕДНЕ   СТАРЕШИНЕ УЧЕНИКА   ПЕТОГ  РАЗРЕДА

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.год.

 

**    ОДЕЉЕЊЕ 4/1, УЧИТЕЉИЦЕ ВАСИЋ ДУШИЦЕ  ПОСТАЈЕ 5/4А ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ЈЕ ДУШИЦА ЈЕРЕМИЋ ГАРДИЋ, проф.енглеског језика.

 

**    ОДЕЉЕЊЕ  4/2, УЧИТЕЉИЦЕ   ГАЧИЋ  БОСИЉКЕ ПОСТАЈЕ 5/2, А ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ЈЕ  ЖЕЛИМИРКА  ГЛИНТИЋ, проф.математике

 

**     ОДЕЉЕЊЕ  4/3, УЧИТЕЉИЦЕ  РАДОСАВЉЕВИЋ  СЛАВИЦЕ  ПОСТАЈЕ  5/1, А ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ЈЕ МИЛИЦА ЂУРИЧИЋ,  проф.српског језика

 

**     ОДЕЉЕЊА 4/4, УЧИТЕЉИЦЕ   МИЛОВАНОВИЋ  БОРКЕ   ПОСТАЈЕ 5/3,  А ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ЈЕ ЛИДИЈА  ТОДОРИЋ, проф.енглеског језика

  Директор школе

    Станимирка Смиљанић Раонић