ОБАВЕШТЕЊЕ – за ученике и родитеље ИО ТУРИЦА

Пoглeдajтe дoбрo aутoбус нa слици. Дa ли мoжeтe дa дaтe oдгoвoр нa питaњe – нa кojу стрaну сe oн крeћe?

 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

о организацији аутобуских полазака и повратка за ученике

из  ИО-Турица  у   Матичну школу

од 2. септембра 2019.год.

 

 

САТНИЦА :

 

*ПРВА  СМЕНА*

 

*      полазак у 7,00 часова испред ресторана *Два цвета*,

 

*      повратак у 12,15 часова са аутобуског стајалишта на *Алексића мосту*

 

*ДРУГА   СМЕНА*

 

*      полазак у 13,30 часова испред ресторана *Два цвета*,

 

*      повратак у 18,45 часова са аутобуског стајалишта на *Алексића мосту*

 

            НАПОМЕНА:   За ученике предшколских група из ИО-Турица није

предвиђен повратак,  јер они могу остати у *продуженом  боравку* или да  родитељи долазе по њих као и увек.

 

 

                                                   ДИРЕКТОР  ОШ *СТАРИ  ГРАД*

                                                                                                                               


                                                    Станимирка Смиљанић-Раонић