ПОПРАВНИ испит

ПОПРАВНИ ИСПИТ

Припремна настава за полагање поправних испита одржаће се у периоду

од 20.08. 2018. до 24.08.2018. године

 

Потребно је да ученици који полажу поправни испит дођу у школу,

20.08.2018. године, у следећим терминима

– ученици петог разреда у 10:00 часова

– ученици седмог  разреда у 12:00 часова.

 

Распоред одржавања припремне наставе и поправних испита биће истакнут на огласној табли, у холу Школе.

 

 

Директор школе

 

Станимирка Смиљанић Раонић