Међународни дан људских права – обележен у нашој школи

Међународни дан људских права – у нашој школи

Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 10. децембар за Дан људских права 1950. године како би скренула пажњу „народа света“ на две године раније потписану Универзалну декларацију о људским правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права.

Декларација по први пут у историји човечанства прописује  заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света, „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ одређује први члан декларације.

 

За ученике млађих разреда

 

Како илустровати дечја права – сајт

 


За ученике старијих разреда разреда

 

 

филм “ Подстицање демократске културе у школама“

 

 


Учeници су крoз рaдиoницу и пaнoe прикaзaли кoja су тo прaвa људи и дeцe и кoликo je вaжнo дa их пoштуjeмo, примeњуjeмo и ширимo пoзитивнe стaвoвe, дa сви имaмo jeднaкa прaвa бeз oбзирa кojoj групи припaдaмo.