Међународни дан људских права (10. децембар) (Human Rights Day)

10. децембра давне 1948. године потписана је Универзална декларација о људским правима. Људска права су основна права која има свака особа, која се стичу рођењем, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик или било који други статус.  Ученици су кроз радионицу и паное приказали која су то права људи и деце и колико је важно да их поштујемо, примењујемо и ширимо позитивне ставове, да сви имамо једнака права без обзира којој групи припадамо.