Објављивање прелиминарних резултата и улагање приговора на прелиминарне резултате завршног испита

Објављивање прелиминарних резултата завршног испита биће у петак, 1.7.2022. године, до 9:00 часова. Прелиминарни резултати биће истакнути у Холу школе и на порталу „Моја средња школа“.

 

Ученик или родитељ/други законски заступник може остварити увид у тестове који су прегледани у дигиталној форми електронским путем на порталу „Моја средња школа“ или непосредно у школи у петак, 1.7.2022. године од 10:00 до 16:00 часова.

 

Родитељ/други законски заступник ученика може уложити приговор на прелиминарне резултате завршног испита првостепеној комисији електронским путем на порталу „Моја средња школа“ или непосредно у школи у петак, 1.7.2022. године, од 9:00 до 16:00 часова на Oбрасцу 11. Овај образац родитељи добијају у школи.

                                                    Директор школе

                                        Станимирка Смиљанић Раонић