ОБАВЕШТЕЊА О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

ОБАВЕШТАВАЈУ  СЕ  УЧЕНИЦИ  ОСМОГ  РАЗРЕДА КОЈИ ПОЛАЖУ ЗАВРШНИ  ИСПИТ  ЗА  ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ РАДИ  УПИСА У СРЕДЊУ ШКОЛУ  ЗА ШКОЛСКУ  2022/2023. ГОДИНУ  ДА ЈЕ :

 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ/МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У ПОНЕДЕЉАК

27. јуна 06.2022. године, од 9,00 до 11,00 часова;

ТЕСТ   ИЗ   МАТЕМАТИКЕ  У   УТОРАК

28. јуна 2022. године од 9,00 до 11,00 часова;

КОМБИНОВАНИ  ТЕСТ   У   СРЕДУ

29. јуна  2022. године од 9,00 до 11,00 часова.

 

 

УЧЕНИЦИ ЋЕ ПОЛАГАТИ СВА ТРИ ДАНА ТЕСТОВЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ ШКОЛЕ. ЈЕДИНСТВЕН СПИСАК УЧЕНИКА НАЛАЗИ СЕ ИСТАКНУТ НА УЛАЗНИМ ВРАТИМА ШКОЛЕ И НА СПОЉНИМ УЛАЗНИМ ВРАТИМА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ.

 


УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА


Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину


Прелиминарни план уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину


                                            Председник школске уписне комисије

                                               Станимирка Смиљанић Раонић

                                         Директор школе