Архива -28 октобра, 2019

ЈАВНА НАБАВКА (измена конкурсне документације) –извођење једнодневног излета, наставе у природи и екскурзија

Измењена је конкурсна документација за набавку једнодневног излета, наставе у природи и екскурзије, па је самим тим померен рок за достављање понуда и то до 04.11.2019. године до 12 сати, отварање понуда је истог дана у 12,30 сати.   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗМЕНА 28.10.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ПРИЈАВА