Архива -7 априла, 2021

Продужени боравак наше школе

Рад у продуженом боравку је пријатан, необавезан облик васпитно – образовног рада који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне и социјалне вредности. 

Међународно истраживање развоја читалачке писмености

Наша школа је по четврти пут изабрана за учешће у међународном тестирању. Прво смо учествовали у TIMSSU (међународна испитивања постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама), а данас ученици четвртог разреда (IV-3) раде тестове PIRLS (читалачка писменост).  У нашој земљи се спроводи први пут, а од 2001. године у више од 50 земаља […]