Архива -8 априла, 2021

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА- Пробни завршни испит

Ученици долазе у школу у петак, 09.04.2021. године у 12:30 часова, у суботу,10.4.2021.године у 08:30 часова Приликом прозивања ученика, пре уласка у зграду школе,  ученици су у реду на месту које је обележено за њихов разред. Одељењски старешина дели ђачке књижице и идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика и одговарајућим QR кодом: образац са налепницама […]